Samen de kwaliteit van de jeugdzorg bepalen

De hulp die kinderen en jongeren krijgen in de jeugdhulp moet van goede kwaliteit zijn. Daar hebben zij recht op. Maar wat is eigenlijk ‘kwalitatief goede’, ‘juiste’ of ‘passende’ hulp? En wie bepaalt dat? Bij Q4C zijn wij ervan overtuigd dat de kwaliteit van de jeugdhulp alleen samen met kinderen, jongeren, (pleeg)ouders, hulpverleners en bestuurders, kan worden bepaald. Om die reden maken wij ons hard voor het toepassen van de Q4C-Kwaliteitsstandaarden in de jeugdhulp: twintig kwaliteitsstandaarden - beter gezegd: waarden die door kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders uit de pleegzorg en jeugdzorg zijn opgesteld. 

Q4C heeft tot doel om het perspectief van het kind in de jeugdhulp meer centraal te stellen en zo de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Om dit te bereiken is het nodig dat een proces op gang wordt gebracht waarin professionals, kinderen, jongeren en ouders met elkaar de dialoog aangaan over de kwaliteit van zorg.  Dit moet ervoor zorgen dat professionals zich meer bewust worden van hun eigen handelen en wat zij kunnen verbeteren om het perspectief van kinderen, jongeren en ouders in hun dagelijkse werk centraal te stellen. De Q4C-Kwaliteitsstandaarden  dragen eraan bij dat professionals, kinderen, jongeren en (pleeg)ouders  elkaar beter leren begrijpen. Het op gang brengen van deze (continue) dialoog kan op verschillende manieren.

Of het nu gaat om een jeugdhulporganisatie, een jeugd- of wijkteam of een pleeggezin: de kwaliteit is belangrijk en het gesprek daarover is essentieel. Op deze website laten wij zien wie er waar in Nederland met de Q4C-Kwaliteitsstandaarden aan de slag is gegaan om de dialoog over kwaliteit in het dagelijks werk in de jeugdhulp te integreren. Ook houden we je op de hoogte van startende projecten. We hopen dat de voorbeelden op deze website ook jou inspireren om met de Q4C-Kwaliteitsstandaarden aan de slag te gaan.

Terug naar overzicht