Q4C en richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Ken jij ze al? De richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. In het kader van het programma Richtlijnontwikkeling jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelden drie beroepsverenigingen 14 richtlijnen die gelden als professionele standaard voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Q4C is betrokken bij de ontwikkeling van jongerenversies van de richtlijnen over pleegzorg en residentiële jeugdhulp.

Lees meer...

Q4C-Spel in de maak

Hoe breng je professionals en jongeren in de jeugdhulp dichter bij elkaar? Uit de Q4C inspiratiesessies komt naar voren dat er zowel bij jongeren als bij jeugdhulpverleners behoefte is aan simpele middelen om elkaar beter te leren kennen. Een spel kan zo’n middel zijn. Het Q4C-team organiseerde twee brainstormsessies met jongeren van de jongerenraad van Jeugdformaat.

Lees meer...

Luisteren naar een pleegkind? 10 REDENEN

Pleegkinderen zijn gewoon leuk! Dat is een van de tien redenen waarom we naar pleegkinderen moeten luisteren. Op basis van de input van pleegkinderen tijdens de inspiratiesessies in het project Q4C-Pleegzorg en gesprekken met jongeren die actief zijn bij JongWijs stelde Madeleine van Veen tien redenen op waarom er naar pleegkinderen geluisterd moet worden. Madeleine van Veen is mede-oprichter van JongWijs, het netwerk van jongeren met ervaring in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij. Zij is als ervaringsdeskundige betrokken bij het project Q4C-Pleegzorg.

Lees meer...