Q4C-Inspectieteams

 

Methode Inspectieteam Q4C

Wie aan de slag gaat met de Q4C-Kwaliteitsstandaarden, doet dat dus samen met cliënten. Dat klinkt logisch, opwindend, maar ook ingewikkeld. Want hoe kunnen cliënten nu zelf aan de slag met de standaarden op een manier die goed werkt en die vruchten afwerpt? Hiertoe is de de methode Inspectieteam Q4C bedacht. Je kunt een Inspectieteam Q4C het beste zien als een samenspel tussen kwalitatief onderzoek en cliëntenparticipatie: een methode die door Stichting Alexander is ontwikkeld om cliënten actief te betrekken bij de verbetering van jeugdhulp, aan de hand van de Q4C-kwaliteitsstandaarden. Het inspectieteam Q4C beleefde in zijn uitvoering zijn primeur onder cliënten van de hulpvorm 16+ van jeugdzorginstelling Spirit in Amsterdam.

Terug naar het overzicht Projecten.