De afgelopen jaren zijn allerlei boeken, artikelen en andere publicaties verschenen waarin Q4C centraal staat of waarin initiatieven die door Q4C zijn geïnspireerd, worden beschreven.

 

Boeken & Spel

boek KwaliteitsstandaardenJeugdzorgQ4C

Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C

Wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als ze niet thuis wonen?
Op verzoek van het Nationaal Team Q4C-NL en in opdracht van IFCO, SOS-Kinderdorpen en FICE-NL voerden Stichting Alexander en Stichting WESP een kwalitatief onderzoek uit naar het cliëntperspectief ten aanzien van de kwaliteit van jeugdzorg, resulterend in een eigenstandig kwaliteitsdocument: de in dit boek beschreven Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C. Q4C staat voor Quality for Children, en dit boek beschrijft de kwaliteitseisen die jeugdigen die niet thuis kunnen wonen, stellen aan de zorg die zij ontvangen. Wat vinden zij belangrijk? Wat ervaren en beleven zij nu? Wanneer zijn zij tevreden? Waar schort het volgens hen aan? De antwoorden op deze vragen zijn vastgelegd in twintig kwaliteitsstandaarden. Deze zijn maat- en richtinggevend bij het bieden van vraaggestuurde zorg. Het boek is geschreven voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de zorg voor jeugdigen, hetzij op beleidsniveau, hetzij op uitvoerend niveau.
 
Het boek is hier te bestellen.

 

boek Q4C Clienten actief met de kwaliteit van zorg

Q4C Cliënten actief met de kwaliteit van zorg

In opdracht van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg is er in de periode 2010-2012 een toetsend onderzoek gedaan naar het functioneren van de jeugdzorg aan de hand van de standaarden, financieel mogelijk gemaakt door met ministerie van VWS. In dit boek wordt hiervan verslag gedaan.

Het boek gaat ook in op de actuele toeppassing en de betekenis van de Q4C-kwaliteitsstandaarden in de praktijk, de implementatie ervan, de relatie met kwaliteitszorg en de uitvoering van beleid in instellingen.

Het laat ook zien dat cliënten in staat zijn om met de Q4C-kwaliteitsstandaarden op een zinvolle manier actief te zijn en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg in hun instelling. Het biedt inspiratie om samen met cliënten te werken aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, nu en in het bijzonder bij de transitie van de zorg.
 
Het boek is hier te bestellen.

 

Q4C spel afbeelding
Het Q4C Spel – “Al spelend in gesprek over goede jeugdhulp”

Het Q4C Spel – “Al spelend in gesprek over goede jeugdhulp” © is een spel voor en door jongeren uit de jeugdhulp. Aanleiding voor het spel was om de dialoog tussen jongeren en hun hulpverleners te versterken. Het spel kent twee belangrijke functies, namelijk jongeren en hun hulpverleners op een leuke manier met elkaar in gesprek te brengen om elkaar beter te leren kennen, om gelijkheid te bevorderen en om een sfeer van openheid te creëren én om met elkaar in gesprek te gaan over wat goede jeugdhulp is. Het spel kent verschillende varianten; het kan ook gespeeld worden met (pleeg)ouders.

Benieuwd naar het spel en lijkt het je leuk om het met (andere) jongeren te spelen? Je kunt het spel hier bestellen.

Het spel is gefinancierd door het ministerie van VWS, incl. een beperkte oplage. Het spel kost € 10,-, dat is de kostprijs, inclusief porto.

 
Handboek inspectie
Handboek Clientinspectie Jeugdhulp

Begin 2017 is het handboek Clientinspectie Jeugdhulp © verschenen. Dit handboek biedt – op basis van 10 jaar ervaring – praktische steun en handvatten aan functionarissen en professionals die cliënten actief (willen) betrekken bij het realiseren van goede jeugdhulp, en beschrijft één van de manieren waarop cliënten zelf aan de slag kunnen gaan met de kwaliteit van jeugdhulp. Met behulp van de methode Clientinspectie Jeugdhulp doen cliënten zelf onderzoek onder cliënten in de jeugdhulp naar de resultaten en kwaliteit van de hulp en naar de noodzaak en mogelijkheden tot verbetering. Hierbij staan eigen waarden (of de Q4C-kwaliteitswaarden) centraal. Het handboek is zo samengesteld dat men zelfstandig aan de slag kan; als u hierbij enige coaching nodig heeft, dan horen wij dat graag.

Het handboek is hier te bestellen.
 

 

Publicaties

Klik hier voor een lijst met artikelen, rapporten en andere publicaties over Q4C.