Artikelen, rapporten en andere publicaties

 • Alliantie Kind in Gezin (2011). Onderzoek waardering kwaliteitsstandaarden in gezinshuizen. De Glind: Alliantie Kind in Gezin (brochure). Klik hier voor de brochure.
 • Defence for Children International - ECPAT Nederland (2011). Closing a protection gap. Kwaliteitsstandaarden voor voogden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Leiden: Defence for Children International. Klik hier voor het rapport. 
 • Jansen, H. e.a. (2000). Startdocument Kwaliteitskader orthopedagogische behandelcentra. Utrecht: Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra LVG (VOBC LVG). Klik hier voor de brochure.
 • Jurrius, K. e.a. (2011). Toetsing Kwaliteit Jeugd GGZ. Handboek voor toetsing kwaliteit vanuit cliëntperspectief. Amsterdam: Stichting Alexander, Landelijk Platform GGz, Verwey-Jonker Instituut. LCFJ (2011). Op aanvraag, momenteel uitverkocht.
 • De kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C. Utrecht: LCFJ. Klik hier voor de brochure.
 • Q4C_international (2011) Quality4Children standards in the Alternative Care; report on a pan-European Evaluation Survey on Q4C, version 1.1.
 • Rutjes, L.A.J. (2011). De cliënt centraal? Een kwestie van een andere houding! Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 33-4. Klik hier voor het artikel. 
 • Trias Jeugdhulp (2011). Op eigen compas; Missie, visie en ambitie 2011-2014. Zwolle.
 • Wat redactie – thema nummer Q4C.
 • Geurts, G. (2015). Cliëntgestuurde competenties voor opleidingen tot sociaal werkers. In Holland en Hogeschool Leiden. Klik hier voor de brochure.
 • Verweij, J., en Blaak, M. (2015). Tijdschrift voor de rechten van het kind. Jeugdformaat voert nieuwe aanpak door met behulp van Q4C. Betere hulp door zelfreflectie.